Genel İşletme Şartları

Konusu 'Kurallar' forumundadır ve sindbadmoscow. tarafından 4 Ocak 2018 başlatılmıştır.

Değerli forum kullanıcıları,

Bu forumda aktif olabilmen için öncelikle oyun hesabına giriş yapman gerek, aksi taktirde foruma ulaşamassın. Eğer oyun hesabın yok ise, lütfen kendine yeni bir hesap aç. „Oyun için tıkla“
 1. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  8.3 Önemli nedenden ötürü fesih

  8.3.1 Tarafların önemli bir nedenden dolayı sözleşmeyi her zaman feshedebilme hakkı yukarıdaki düzenlemelerden etkilenmez.
  8.3.2 Bigpoint sözleşmeyi olağanüstü biçimde feshettiği takdirde, kullanıcıya bitiş dönemi için kendisi tarafından, ilgili süre sınırlı Hizmetler için önceden peşin olarak ödenmiş ücretler (özellikle süre sınırlı Premium özellikler için) orantılı biçimde iade edilir. İşbu GİŞ içerisinde açıkça farklı şekilde düzenlenmemişse eğer, kullanıcının başka hakkı bulunmaz.

  Ancak Bigpoint, özellikle - sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere - aşağıdaki hallerde önemli nedenden ötürü fesih hakkına sahiptir:
  • Kullanıcı, ücretlerin ödemesini en az 5 Euro tutarında bir meblağla geciktirdiğinde ve iki defa ihtar edilmesine rağmen bunu ödemediğinde
  • Kullanıcı kabahatli olarak kanunları, oyun kurallarını veya hizmet kullanım kurallarını ihlal ettiğinde ve ihtar edilmesine rağmen bu ihlali sürdürdüğünde; ağır ihlallerde Bigpoint tarafından sözleşmeye uyulmadığı öngörüldüğünde ihtar etmek kaçınılmazdır
  • Kullanıcı hesabını dört hafta boyunca ve Bigpoint tarafından ihtar edilmesine rağmen kullanmadığında
  Bigpoint, kural olarak ve ayrıca aşağıdaki hallerde sözleşmeye uyulmadığını belirler:
  • Kullanıcı ceza kanunlarını ihlal ettiğinde
  • Kullanıcı, Bigpoint tarafından işletilen oyunlara ait kurallarda belirlenmiş olan çoklu hesap yasağını (bakınız yukarı madde 1.2) ihlal ettiğinde
  • Kullanıcı Pushing yasağını ihlal ettiğinde (bakınız yukarı madde 1.2)
  • Kullanıcı yetkisiz Script yasağını ve/veya Oyunların sistematik veya otomatik kullanımı yasağını ve/veya Oyun, Oyun unsurları veya Hizmet dâhilindeki içeriklerin değiştirilmesi, kötüye kullanılması veya yeniden oluşturulması yasağını ihlal ettiğinde (bakınız yukarı madde 1.2)
  • Kullanıcı hata suiistimal yasağını ihlal ettiğinde (bakınız yukarı madde 1.2)
  • Kullanıcı IP numarasını gizleyen yazılım hizmetlerini kullanma yasağını ihlal ettiğinde (bakınız yukarı madde 1.2)
  • Kullanıcı üyelik işlemi sırasında (kullanıcı başvurusundaki üyelik formu, (bakınız yukarı madde 2) veya Premium özellikleri ödemesi için (bakınız yukarı madde 7.1) yanlış bilgiler verdiğinde.
  Bigpoint’in hak sahibi olduğu önemli nedenden ötürü bir fesih durumunda, Bigpoint’in mütenazır zararları Kullanıcıdan tahsil etme hakkı yine vardır.
   
 2. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  8.4 Kullanıcının Engellenmesi

  Fesih hakkına bağlı olmaksızın, Bigpoint’in, sunduğu Oyun veya Hizmetlerin kötüye kullanımına (bilhassa madde 1.2’de yer alan yasakların ihlali ve/veya diğer yetkisiz suiistimaller) dair herhangi bir şüphe içinde bulunması halinde, Kullanıcının Oyun veya Hizmetlere erişimini geçici olarak engelleme ve/veya Kullanıcı ile sözleşmesini madde 8.3’te belirtildiği üzere olağanüstü şekilde feshetme hakkına sahiptir.
  Bigpoint, söz konusu durumdan dolayı borçlandırılamaz ve kullanıcı engellendiği takdirde, engelleme süresi boyunca katılım sağlayamamaktan doğacak maddi ve/veya manevi zararlardan da sorumlu olmayacaktır.
   
 3. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  9 Kullanıcının yükümlülükleri ve diğer ödevleri, ayrıca kullanıcının kendisi tarafından verilen bilgilerle ilgili mesuliyeti, Telif hakları

  9.1 Yükümlülükler

  Kullanıcının ana yükümlülüğü, oyunun veya hizmetin ücretsiz standart sürümünü kullanmadığı takdirde öngörülen ücretin ödenmesidir (yukarı bakınız 7. paragraf). Dahası, kullanıcının yükümlülükleri oyun kurallarına bağlı kalmasını ve sözleşme yapılırken veya sözleşme yürürlükteyken Bigpoint’in istediği bilgileri doğru şekilde sağlamasını da kapsar. Kullanıcı bu nedenle, sözleşme hizmeti veya sözleşmenin akdedilmesi çerçevesinde veya sözleşme ilişkisinin devamında şahsı hakkında vermiş olduğu ve sözleşme açısından önemli diğer bilgilerin (özellikle banka hesabı ve kredi kartı numarası) doğru ve eksiksiz olduğunu taahhüt eder. Kullanıcı, bilgilerinde bir değişiklik olması halinde bunları hemen Bigpoint’e bildireceğini taahhüt eder; Bigpoint’in bunu sorması üzerine kullanıcı bu bilgileri onaylar. Kullanıcı oyun kurallarına uymakla yükümlüdür. İhtar edilmesine rağmen ihlalin tekrarlanması veya madde 8.3’e göre ağır bir ihlal olması halinde Bigpoint, sözleşmeden kaynaklanan hizmet ve sunumları derhal ve belirli bir süre tanımaksızın bloke etme ve sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

  9.2 Yazılım kurulumu

  Bigpoint, kullanıcının Oyun ve Hizmetler için kullandığı bilgisayar, mobil veya diğer(mobil)cihazlarda meydana gelebilecek hasar veya veri kayıplarından sorumlu değildir.
   
 4. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  9.3 Kullanıcının diğer ödevleri

  9.3.1 Bigpoint oyunları ve hizmetleri kısmen çevrimiçi ortamda kullanıma tahsis eder. Yerel olarak kullanıcının cihazında gerekli olan yazılım (özellikle işletim sistemi ve web gezgini, gerektiğinde Flash ya da Java gibi eklentiler de), Bigpoint tarafından tahsis edilmez veya kurulmaz. Bigpoint bu konuda destek de vermez. Cihazı, Bigpoint’in oyunlarını ve hizmetlerini kullanmaya imkân verecek bir durumda bulundurmak kullanıcının ödevidir. Bigpoint buna uygun olarak, yerel olarak ihtiyaç duyulan yazılımın kurulması konusunda teknik bir yardımda da bulunmaz.

  9.3.2 Kullanıcı, tüm umuma kapalı hesap ve erişim verilerini (oturum açma bilgileri, şifre, kullanıcı adı vb.) katı şekilde üçüncü şahıslardan gizli tutacağını taahhüt eder. Gizlilik mecburiyeti kapsamında arkadaşlar, tanıdıklar, akrabalar ve diğer oyuncular(örneğin; klan üyeleri) veya diğer Hizmet kullanıcıları yer alır. Yetkisi olmayan üçüncü şahısların erişim bilgilerini bildiğini öğrendiğinde veya tahmin ettiğinde kullanıcı Bigpoint’i derhal bilgilendirecektir. Sonradan ispat edebilmek açısından kullanıcıların bunu form kullanarak yapmaları tavsiye edilir. Kullanıcının kabahati sonucunda üçüncü şahısların, Bigpoint firmasının oyun veya hizmetlerine erişim bilgilerini kullanması halinde, kullanıcı Bigpoint nezdinde kullanım ücreti ve zarar tazmini konusunda mesul tutulur. Bigpoint kullanıcının bilgileriyle yapılan her erişimi kullanıcının yaptığı erişim olarak görme hakkına sahiptir. Bigpoint, güvenlik nedenlerinden ötürü parolaların düzenli olarak değiştirilmesi gerektiğini hatırlatır. Kullanıcı kendi hesabının kullanımından sorumludur.

  9.3.3 Umuma kapalı hesap veya erişim verilerinin yetkisi olmayan üçüncü şahıslar tarafından öğrenildiğine dair gerekçeli bir şüphe olması halinde, Bigpoint güvenlik nedenlerinden ötürü, kendi takdirine göre erişim bilgilerini önceden haber vermeksizin değiştirme veya hesabın kullanılmasını bloke etme hakkına sahiptir, ancak bu konuda yükümlü değildir. Firma, yetkili kullanıcıyı bu konuda derhal bilgilendirecek ve talep etmesi üzerine belirli bir sure içerisinde yeni erişim bilgilerini verecektir. Kullanıcı, eski erişim bilgilerinin yeniden oluşturulmasını talep etme hakkına sahip değildir.

  9.3.4 Kullanıcı hesabının tamamını veya herhangi bir Oyun eşyasını, Premium özelliği veya oyun işlevini üçüncü bir kişiye satmaya veya devretmeye hak sahibi değildir. Bu Bigpoint şirketinin satış amacı için sunduklarında geçerli değildir. Bu Bigpoint’in satış amacı için sunduklarında geçerli değildir.

  9.3.5 Bigpoint sistemlerini virüs istilasına karsı emniyete alır. Buna rağmen bir virüs istilası asla ihtimal dışı değildir. Ayrıca, yetkisi olmayan üçüncü şahısların, Bigpoint’in rızası olmadan onun adını kullanarak içinde örneğin virüs veya Spyware veya virüs ya da Spyware içeren web içeriklerine bağlantılar bulunan e-postalar göndermesi mümkündür. Bigpoint bu konuda bir etkiye sahip değildir. Kullanıcı bu nedenle aldığı, Bigpoint tarafından veya onun adıyla gönderilmiş olan tüm e-postaları virüs içerip içermedikleri konusunda kontrol etmelidir. Aynısı diğer oyun veya hizmet kullanıcılarından gelen E-postalar için de geçerlidir.

  9.3.6 Kullanıcı, Bigpoint’in ve onun çalışanlarının ve ayrıca onun icra veya uygulamadan sorumlu yardımcılarının talimatlarına uyar. Bu husus özellikle ilgili oyun veya hizmete ait olabilecek forumlardaki yöneticilerin ve moderatörlerin talimatları için de geçerlidir.

  9.3.7 Kullanıcı, hiç bir durumda başka bir kullanıcının kullanıcı adını ve parolasını kullanmayacağını taahhüt eder.
   
 5. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  9.4 Kullanıcının vermiş olabileceği bilgilerle ilgili yükümlülükleri

  9.4.1 Kullanıcı, Hizmetler kapsamı dâhilinde yayınladığı ve diğer kullanıcılara sunduğu bilgileri özenli bir şekilde seçmelidir.

  9.4.2 Kullanıcı, hizmetler çerçevesinde reklam, siyaset, dini, hakaret, rahatsız edici, suça teşvik eden, cinsellik, pornografik veya diğer gayrı ahlaki içerikleri (örneğin; fotoğraflar, videolar, bağlantılar, isimler, sözcükler) veya diğer saldırgan, özellikle ırkçı ve ayrıca aşırı sağ veya sol içerikleri, kişileri veya canlandırmaları yaymayacağını taahhüt eder. Kullanıcı bundan başka, hukuki olarak korunan tanımları, isimleri, resimleri, videoları, müzik eserlerini, oyunları veya başka malzemeleri kullanmamayı da taahhüt eder. Emin olunmayan durumlarda kullanıcı Bigpoint tarafından eleştirilen içerikleri derhal kaldıracaktır. Bigpoint ayrıca bunu bizzat kaldırma hakkına da sahiptir. Kullanıcı, özellikle gençlerin ve çocukların korunmasına, veri güvenliğine, özel hayatın korunmasına, hakarete karşı korumayı, telif haklarına, marka haklarına vb. dair her türlü kanuni ve hukuki kurala riayet etmek zorundadır.

  9.4.3 Kullanıcı, hizmetleri yasadışı veya yetkisiz amaçlarla kullanma yetkisine sahip değildir. Kullanıcı özellikle başka kullanıcılara ait kullanıcı adlarını veya e-posta adreslerini onların öncesinde rızasını almadan istenmeyen e-postaların, reklam mesajlarının gönderilmesi veya başka ticari amaçlarla kullanılması hakkına sahip değildir.

  9.4.4 Yukarıda yazılı yükümlülüklerin ihlal edilmesi durumu, Bigpoint’e, kullanıcı tarafından ayarlanmış olan bilgileri bizzat silme yetkisini verir.

  9.4.5 Bigpoint özellikle, işbu GŞK, ilgili hizmetlerin talimatları ve kuralları aleyhine bir ihlal olduğuna ya da başka bir hukuka aykırı durumun olduğuna dair somut deliller var olduğunda, ayarlanmış olan bilgileri tamamen veya kısmen silme hakkına sahiptir. Bu durum özellikle aşağıdakileri içeren bilgiler için geçerlidir:
  • Açıkça saldırgan, ırkçı, fanatik olanlar ve şiddeti övenler;
  • Başka bir kimseyi rahatsız veya hakaret edici, tehdit edici, utanç yaratıcı, aşağılayıcı veya iftira edici olanlar;
  • Cinsellik, pornografi veya gençleri ve çocukları başka şekilde tehdit eden yapıya sahip veya gençler ve çocuklar için yasak web sitesine bağlantı içerenler;
  • Yanlış veya yanıltıcı bilgiler içerenler; yasadışı davranış şekillerini öven;
  • Telif hakları açısından korunan eserin, örneğin yasadışı bilgisayar programlarının veya yasadışı bilgisayar programlarına bağlantıların, kopyalama koruma tertibatlarının ve yasadışı müzik kopyalarının veya yasadışı müzik kopyalarına bağlantıların aşılması hakkında bilgilerin sunulması aracılığıyla yasadışı veya izinsiz şekilde kopyasını oluşturanlar veya başka şekillerde telif haklarını ihlal edenler;
  • “Junk postaların”, “zincir mektupların” veya istenmeyen yığınsal postaların, anlık iletilerin gönderilmesi, “Spimming” veya “Spamming” içerenler;
  • Kısıtlı, yalnızca bir parola aracılığıyla girilebilen veya gizlenmiş sayfalar veya resimler içerenler;
  • Suç fillerini veya kasıtlarını teşvik eden veya yasadışı fiillerle ilgili talimatlar içeren veya oluşturanlar, özellikle silahların üretilmesi veya satısıyla, çocuk pornografisi, dolandırıcılık, uyuşturucu ticareti, talih oyunu, Stalking, Spamming, Spimming, bilgisayar virüslerinin ve başka zararlı dosyaların yayılması;
  • Başka kullanıcıları, ticari veya kanuna aykırı amaçlar için kişisel bilgilerin veya oturum açma bilgilerinin verilmesini talep etmek;
  • Ticari fiiller ve/veya satışlar içerenler, örneğin; ihaleler, çekilişler, değiş-tokuş faaliyetleri, seri ilanlar, saadet zincirleri içerenler
  • Rızası olmadan bir şahsa ait bir resim içerenler;
  9.4.6 Silinmiş bilgilerin yeniden oluşturulmasını talep etme hakkı yoktur.
  Bigpoint bunun dışında, kullanıcının ilgili hizmetlere katılma hakkını engelleme ve ihtar edilmesine rağmen mevcut kuralların birden fazla olarak ihlal edilmesi halinde, kullanıcının hesabını hemen feshetme hakkına sahiptir. Bigpoint tarafından başka haklara, özellikle zararın tazmin edilmesine dair talepleri açıkça saklı kalır.

  9.4.7 Kullanıcı, hizmetlerin üçüncü şahıslar veya başka kullanıcılar tarafından suiistimal edilerek kullanıldığını (örneğin; madde 9.4.5’e göre yasak olan içeriklerin yayılması veya gönderilmesi) öğrendiğinde, Bigpoint’i bu konuda bilgilendirir. Etkin bir müdahalede bulunabilmesi için, kullanıcıdan bunu yazılı olarak (örneğin E-posta aracılığıyla) yapması rica edilir.
   
 6. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  9.5 Kullanıcının vermiş olabileceği bilgilerle ilgili mesuliyeti

  9.5.1 Kullanıcı, Hizmetler kapsamı dâhilinde sunduğu veya başka kullanıcılarla alışveriş yaptığı metinler, dosyalar, resimler, fotoğraflar, videolar, sesler, müzik eserleri, telif hakları korunan eserler ve başka malzemeler, bilgiler vb. („ayarlanmış bilgiler“) ile ilgili olarak kendisi mesuldür. Bigpoint bu içerikleri kendisine dâhil etmez ve bunları kabul etmez.

  9.5.2 Bigpoint, Hizmetler kapsamı dâhilinde ayarlanmış olan bilgiler üzerinde herhangi bir kontrole sahip değildir. Ayarlanmış olan bilgilerin yayınlanmalarından önce Bigpoint tarafından kontrolü yapılmaz. Ancak, Bigpoint ayarlanmış bilgilerin tümünü, işbu Koşul ve/veya oyun kurallarının ihlalini önlemek amacıyla teftiş etme ve değerlendirme hakkını saklı tutar. Bigpoint, hukuka aykırı şekilde ayarlanmış olan bilgilerden haberdar olduğunda veya bunları öğrendiğinde hemen silecektir.

  9.5.3 Ayarlanmış olan içerikler, bilhassa içeriklerin, malzemelerin veya bilgilerin doğruluğu, eksiksizliği veya güvenilirliği için Bigpoint’in hiçbir mesuliyeti bulunmaz.
   
 7. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  9.6 Telif hakları

  9.6.1 Kullanıcı tarafından ayarlanmış bilgilerin tüm hakları kendisine ait kalır. Kullanıcı, Web Sayfası ve diğer Hizmetlerin kapsamındaki bilgilerin ayarlanmasıyla, bu içerikleri Hizmetler kapsamı dâhilinde umumi olarak sunabilmek, umumi olarak gösterebilmek, kopya etmek ve yaymak amacıyla Bigpoint’e istisnai olmayan, bedelsiz ve söz konusu içeriklerin Hizmetler Kapsamı dâhilinde umuma açık hale getirme amaçlı kaldırılması, değiştirilmesi(format, boyut vb.) gibi durumlarda her an geri çekilebilen bir lisans vermiş olur.

  9.6.2 Bigpoint bunun dışında kullanıcı tarafından ayarlanmış olan bilgiler üzerinde herhangi bir kullanım hakkına sahip değildir. Bigpoint, Hizmetler dışında ayarlanmış olan bilgileri yayma hakkına sahip değildir.

  9.6.3 Kullanıcı tarafından Hizmetler kapsamı dâhilinde ayarlanmış olan bilgiler, dünya çapında internet üzerinden üçüncü şahıslar tarafından görülebilir. Kullanıcı bu bilgileri hazırladığında, bu konuda rızasını beyan etmiş olur.

  9.6.4 Kullanıcı içerikleri Hizmetlerden, kullanıcı tarafından sildiğinde bu lisans geçerliliğini yitirir.
   
 8. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  10 Eksiklikten kaynaklanan talepler

  10.1 Bigpoint, kullanıcıya oyunlara ve hizmetlere bunların ilgili son halleriyle erişim olanağı sağlar (madde 1.2). Kullanıcı, oyunun veya hizmetin belirli bir halini / fonksiyon kapsamının muhafaza edilmesi veya sunulmasını ve/veya herhangi bir borç talep etme hakkına sahip değildir. Kullanıcı, Premium Özellik satın aldığında, tüm yasal ve sözleşmede yer alan haklar kendisine tahsis edilir. Kullanıcı, oyunların ve hizmetlerin – her yazılımda olduğu gibi – asla tamamen eksiksiz olamayacağını bilir. Oyunlar veya hizmetler, ancak oynanabilirlikleri veya kullanımları zor ve dezavantajlı şekilde bozulmuş olduğunda eksik olarak görülür.

  Kullanıcı, Bigpoint’in oyunlarında, hizmetlerinde veya başka sunum ya da teslimatlarında meydana gelebilecek eksiklikleri daima ayrıntılı bir şekilde belgelemeli ve özellikle gösterilen hata mesajlarının protokolleşmesiyle yazılı olarak bildirmelidir. Muhtemel bir hatayı bildirmeden önce kullanıcı oyun veya hizmet talimatını ve gerektiğinde Bigpoint tarafından kullanıma sunulan başka sorun giderme yardımlarını (özellikle sık sorulan sorulara ait listeler, sorunlarla ilgili tartışma forumları) inceleyecektir. Kullanıcı muhtemel bir eksiklik giderme işleminde Bigpoint’i elinden geldiğince destekleyecektir.

  10.2 Kullanıcı fark ettikten sonra eksiklikleri derhal yazılı olarak Bigpoint’e bildirecektir. Delillerin kaydedilmesi amaçları için kullanıcıya, tüm eksiklik eleştirilerini yazılı olarak (faks, mektup veya Destek iletişim formu) Bigpoint’e iletmesi tavsiye edilir.

  10.3 Harici etkenler, kullanıcının sorumlu olduğu kullanım hataları, mücbir sebepler veya Bigpoint tarafından yapılmamış değişiklikler veya diğer manipülasyonlar nedeniyle oluşan hatalar garanti kapsamına dâhil değildir.

  10.4 Hukuki çerçevede garantiler Bigpoint tarafından üstlenilmezler.
   
 9. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  11 Yükümlülük ve Yükümlülüğün Sınırlanması

  11.1 Kullanıcı, haklarının ihlali konusunda üçüncü şahıslara karşı doğrudan sorumludur. Kullanıcı, Kullanım Koşulları yükümlülüklerine bağlı kalmamasından dolayı Bigpoint’in maruz kaldığı tüm hasarları tazmin etmekle yükümlüdür. Kullanıcı, kendisinin eylemlerinden veya farklı yükümlülüklerin ihlalinden dolayı üçüncü şahısların Bigpoint’e karşı her türlü iddia ve tazmin taleplerine karşı Bigpoint’i koruyacak ve zarara uğramasını engelleyecektir. Kullanıcı, mahkeme ve avukatlık ücretleri de dâhil olmak üzere Bigpoint’in yasal savunma masraflarını karşılamayı kabul eder. Bu yükümlülükler, kullanıcının sorumlu olmadığı durumlarda geçerli olmayacaktır.

  11.2 Bigpoint, Hizmetlerini ücretsiz olarak sağladığı sürece sadece kötü niyet veya ağır ihmalden kaynaklanan kayıplardan sorumlu olacaktır. Ancak yukarıda yazılı sorumluluk sınırlamaları insan hayatı, bedeni ve sağlığının yaralanması ve Bigpoint tarafından devralınan garanti halindeki mesuliyet için geçerli değildir.

  11.3 Bigpoint, Hizmetleri karşılığında ödeme talep ettiği sürece herhangi bir sınırlama olmaksızın kötü niyet ve ağır ihmalden kaynaklanan kayıplardan sorumlu olacaktır. Hafif ihmalde, Bigpoint sözleşme yükümlülüğün ihlali veya bir garantinin ihlaline dayandığı takdirde sorumludur. Önemli sözleşme yükümlülüğü altında ve hukuk kararlarının belirttiği şekilde, yükümlülük anlaşmanın yerine getirilmesi ve kullanıcının bunun gerçekleşmesine inanması olarak görülür. Bu yükümlülük sınırlamaları insan hayatı, bedeni ve sağlığının yaralanması ve Bigpoint tarafından devralınan garanti halindeki mesuliyet için geçerli değildir. Bigpoint’in Ürün Mesuliyeti Kanunu çerçevesindeki mesuliyeti aynen devam eder.

  11.4 Hasarın karşılanması veya tazmin yükümlülüğü, maddi sözleşme yükümlülüklerinin ihlalinden kaynaklanan öngörülebilir hasar veya kayıplarla sınırlıdır.

  11.5 Kapsama bağlı olarak değişmek üzere, öngörülebilir hasar veya kayıp hesap başına 200 € ile sınırlıdır.

  11.6 Yukarıda belirtilen sınırlamalar, aynı zamanda Bigpoint çalışanlarının, temsilcilerinin ve/veya acentelerinin, özellikle de hissedarları, çalışanları, temsilcileri, şirket içi birimleri ve üyeleri namına hareket eden kişiler için de geçerlidir.

  11.7 Teklif kapsamı hususunda, Bigpoint sadece fikrine danışılabilecek bir mercii konumundadır.

  11.8 Bigpoint, kendisinin sağladığı Hizmetlerden doğrudan veya dolaylı olarak refere edilerek ulaşılan sayfaların (“bağlantılar”) içeriği ile ilgili hiçbir yükümlülük taşımaz. Bigpoint bu içerikler ve sayfalar için herhangi bir mesuliyet kabul etmez. Bu sayfaların içeriklerinden ilgili sayfaları sunan kimselerin kendisi sorumludur.
   
 10. sindbadmoscow.

  sindbadmoscow. Community Team Team Darkorbit

  12 Son hükümler

  12.1 Kullanıcının Bigpoint’e sunması gereken suç duyurusu ve açıklama yazılı bir şekilde yapılmalı, ayrıca yazılı form gereksinimin kaldırılması ve değiştirilmesi de buna dâhildir.

  12.2 Mahkeme yeri Almanya, Hamburg’dur.

  12.3 İşbu (i) GİŞ, burada gelecekte yapılacak değişiklikler, (ii) bu GİŞ’e dayanarak yapılan sözleşmeler ve (iii) bunun sonucunda ortaya çıkan her türlü talep için sadece Federal Almanya Cumhuriyeti yasaları geçerlidir ve menkul mallarla ilgili BM satın alma hakkı düzenlemeleri ve uluslararası Alman özel hukuku geçerli değildir.

  12.4 Bu Genel İş Şartları’nın veya sözleşmelerin düzenlemeleri geçersiz olursa veya geçersiz hale gelirse, bu diğer düzenlemeleri etkilemez.
  Hamburg, 11.11.2016
  Bigpoint GmbH
  Drehbahn 47-48
  20354 Hamburg Almanya

  Tic.Sic.: HRB-Hamburg 94148
  KDV.Kiml.No.: DE813 602 704
  CEO: Brian Morrisroe